Om bloggen

Syftet med den här bloggen är att sprida erfarenheter och inspiration från arbetsplatser där vi försöker använda och utveckla vår kollektiva styrka – det som ibland kallas folkrörelselinjen eller folkrörelse på arbetsplatsen.
Börja till exempel med att läsa Paus för galna vargar och En folkrörelselinje i facket.

Här finns både äldre och nyskrivna texter. Nya texter som skickats in hittar du om du klickar på Nya Hopsnackatberättelser i menyn till höger, och förstås i bokserien Folkrörelse på arbetsplatsen, fyra antologier med många berättelser från olika arbetsplatser.

Det finns ingen gemensam nämnare för texterna här förutom erfarenheterna av att använda och utveckla kollektiv styrka på sin arbetsplats. Personerna som skrivit dem har olika bakgrund och olika syn på andra fackliga och politiska frågor.

Mailkontakt och bokbeställning: hopsnackat (at) bredband.nu

Läs först här: Köpa böcker

Sida att gilla på facebook.

Annonser